Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Samengesteld door Onno Zweers

Laatst gewijzigd op zaterdag 16 februari 2002

Deel van Onno online

HET BESTE VAN
NL.TAAL

Deel 4 - herfst 1997

Inhoud:
24. Manasm.x83
25. Nog meer Eldersons
26. Filosofische roman
27. De burgemeester van wezel
28. Organoleptisch
29. Millenniumprobleem
30. Kinderliedjes
31. Sint 1996/1997
32. Kliekjes

24.
Manasm.x83

[anoniem]:
Ik heb manasm.x83 gewijzigd, zodat Gert's klachten zijn verholpen (samen met jouw PDB aanpassing voor de unit guide kit). De nieuwe file staat in ~/release en ~/patch/release. In de laatste staat de volledige wijziging, dus inclusief alle andere files die reeds op develop vrijgegeven zijn. manasm.x83 Is op mijn naam ge-maint-t op ontwikkel.

Ben C. O. Grimm:
Van harte proficiat!

25.
Nog meer Eldersons

Peter Elderson:
Vanochtend (donderdag 20 nov 97) om 0:15 is mijn derde roodharige zoontje geboren:

Iskander Jannick Adriaan Elderson

Frans E. Boone:
Feliciteer Iskander van mij alstublieft hartelijk met zijn geboorte.

Onno Zweers:
ISKANDER ELDERSON:
Snorkers deadline ['t is gedaan met je nachtrust, Peter!]

Ellen Kalee:
Zou je nou spam krijgen van Pampers en Olvarit?

Christa van der Ham:
O ja, vast wel .... Spampers dus

26.
Filosofische roman

wlooman@xs4all.nl (Peter) schreef:
Merkwaardige dialogen, gekmakende vragen, antwoorden die weer nieuwe vragen oproepen en de mogelijkheid om met de personages van gedachten te wisselen.

Peter Koopman
Klinkt als nl.misc

27.
De burgemeester van wezel

[ Eind november 1997 werd nl.taal geteisterd door spew van het HCC op fidonet.org. Het verkeer nam exponentieel toe met gekopieerde versies van eerdere berichten. ]

Geert-Jan van Opdorp:
HOE HEET DE BURGEMEESTER VAN WEEEEZEL?

Ben C. O. Grimm:
Weeeezel is na de provinciale herindeling opgegaan in Groot-Mummentaler. De burgemeester daarvan is Drs. Elias Klein Zwitserland, voorheen wethouder te Bergen.

Frans Boone
Een jaar of 15 geleden hadden we nog:
"Wie was er fout bij de germaaaaaaaantjes?"

Peter Koopman:
Het wordt ook steeds erger. Zojuist nieuwe headers opgehaald: 196 stuks in een paar uur! Dat kan niet. Ben, of andere deskundigen: help!

Ben C. O. Grimm:
Nou, ik kan natuurlijk niet ingrijpen in de interne configuratie van de Hobby Computer Club, want *daar* zit het probleem. Ik heb het verschijnsel 'spew' echt al meer dan een jaar niet meer waargenomen. Het komt erop neer dat iemand bij de HCC via fidonet deze nieuwsgroep (of in hun kretologie 'area') leest, en dat door een configuratiefout in die software alle binnenkomende artikelen worden vermangeld, voorzien van nieuwe headers en worden teruggebounced naar de 'area'. Het vervelende is dat dit een kwadratisch proces dreigt te worden: de fidonet-bounces komen terug bij fidonet ... en gaan met die banaan. Ik heb een aantal van die bounces met alle headers erbij naar de postmaster van de HCC gestuurd:

Aan: postmaster@hcc.nl
Subject: Fido Spew:

Geachte postmaster,
De nieuwsgroep nl.taal wordt op dit moment letterlijk overspoeld door 'spew' afkomstig van 'fidonet.org' via de HCC. In twee dagen zijn er door een configuratiefout al meer dan 200 artikelen herpost via fidonet.org. Ik neem aan dat u met behulp van het node-adres kunt achterhalen waar de fout zit. Zoudt u er zo snel mogelijk iets aan kunnen doen?

Ben C. O. Grimm:
Ben ik weer ... er schiet me net te binnen dat er dit weekeinde een HCC-beurs is. Tien tegen een dat de demo-opstelling op die beurs de huidige problemen veroorzaakt ...

Herman Elderson:
Ik heb zelf gebeld naar kantoor-HCC, waar ze me, nadat ik ze verteld had wat niewsgroepen zijn en dat je ze ook met Netscape 2 kunt bekijken, afscheepten met de suggesti dat het wel stikem door de bezoekers van de HCC-dagen zou worden gedaan, en een slaapverwekkende opsomming van het aantal meters kabel en Internetaansluitingen op de beurs..

Ik kreeg niet de indruk dat HCC overliep van ijver om iets in werking te zetten, ook hier volstond men met verwijzing naar NLNET. Ik stel voor dat we de HCC een volgende keer (bewaar me!) volkomen platbellen, in een zeer vroeg stadium. Maar 't is te hopen dat het niet nodig is.

[ Na een paar dagen was het probleem plotseling over, misschien door de cancels van Adri "a3" Verhoef, misschien door de blokkade van NLnet, misschien doordat ze bij de HCC eindelijk wakker werden... ]

28.
Organoleptisch

Eric Boot:
Kan iemand mij vertellen wat de betekenis is van het woord "orgaleptisch"?

Ben C. O. Grimm:
Het lijkt mij te betekenen: lijdend aan orgaanuitval.

Roemer Lievaart:
Ik was laatst in het concertgebouw voor de 3e symfonie ("orgelsymfonie") van Saint Saens. U weet wel, die met "If I Had Words" er in. Tijdens het spelen vielen er enkele van de pijpen uit het orgel voor wat onbedoeld slagwerkeffect. Een bijzondere was de hoge Gis, die klein genoeg was en los genoeg zat om bij een fortissimonoot gelanceerd te worden en een gat boorde in de ballustrade van het balkon, vlak bij het bordje "Ravel", alsof het om een postume concurrentieslag ging... Op een slagwerker na, die de op één*-na laagste C op zijn hoofd kreeg, vielen er verder geen gewonden.

29.
Millenniumprobleem

Erik de Vries:
Het is dus helemaal geen millenniumprobleem maar een centenniumprobleem. Het feit dat het zich nu voor de eerste en laatste keer voordoet op het moment dat een eeuwwisseling samenvalt met een millenniumwisseling is puur toeval. Hadden ze de computer een eeuw eerder geïntroduceerd dan was dit woord nooit ontstaan.

Het Orakel van Delft:
Tsja. Het zal wel weer zo'n vieze marketing-streek van Bill Gates zijn, om de computer pas in deze eeuw te introduceren. Met zijn grote gevoel voor drama vond hij millennium veeeeeeel beter klinken dan centennium.

30.
Kinderliedjes

Erik Leenders:
Ik ben op zoek naar publikaties over de achterliggende betekenis van enkele kinderliedjes. Altijd zieke Kortjakte, Sinterklaas Kapoentje, etc. Wie kan mij daaraan helpen?

Roemer Lievaart:
De meeste gaan over.... Nou ja, over die dingen waar je het met kinderen volgens de Amerikanen niet over mag hebben.

"Hop Marianneke, Stroop in 't panneke, laat de poppetjes dansen..."
Ik heb zelfs ergens gelezen dat "Zagen zagen en Piep zei de muis in het voorhuis" geheel Freudiaans (even dat woord mismaken en misbruiken) opgevat moet worden. (Kind komt thuis voor een boterham maar ouders zijn eeeeeeven bezig...)

De theorie is niet van mijzelf.

Maar denk maar na, waarom ligt "Kort Jakje" de hele week in bed? En Zondag's, als goed katholiek...

En, als we toch bezig zijn: Waarom gaat dat naar Den Bosch toe!? (Kinky!)

Ik ben niet zo'n groot kenner van kinderliedjes maar het schijnt dat de meeste door ouwe vieze mannen zijn geschreven. Daarom zijn er vast ook zoveel Sinterklaasliedjes.

Anton Haddeman:
Maar noem eens een suggestief Sinterklaaslied om deze theorie te onderbouwen.

Peter Elderson:
Vol verwachting klopt ons hart...
Sinterklaasje kom maar binnen met je "knecht"...
Makkers staakt uw wild geraas...

Peter Smulders:
Om nog maar te zwijgen van de zak van Sinterklaas...

Frans Boone:
Hij komt uit Spanje, toch? Ooit erbij stilgestaan dat ze daar de 'H' als een 'G' uitspreken? Sinterklaas goedHeiligman??? Ongetwijfeld bedoelde hij dat anders dan wij het zingen, toen hij het schreef.

Feico Nater:
Och kapteintje sla mij niet, ik ben uw liefje. Zij moest komen in de kajuit, kreeg een pak ransel. (Als zeelui gegeseld werden, dan gebeurde dat aan dek.)

Twee emmertjes pompen. Rij maar door mijn straatje heen. Rijdt de koning door de plas, door de poort, naar de kerk.

Met zijne rijfstok, met zijne strijkstok, met zijne lapzak, met zijne knapzak.

Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw.

31.
Sint 1996/1997

Ben C. O. Grimm in 1996:

De schimmel roert zich in de stal
Hij snuift vol onrust en kijkt op
De ruimt'is klein, 't is net een val
Hij spitst zijn oren, wendt zijn kop

Gevreesde stappen komen nader
Is hem dan echt geen rust gegund?
Hij hinnikt "Onze Lieve Vader!"
En was nu liefst een naamloos rund

De mijter scheef, de baard verwaaid
Daar komt de Sint het hoekje om
De schimmel houdt het hoofd gedraaid
En taalt niet naar zijn haverkom

Het zal hem toch niet weer gebeuren
Dat wrede Sint met geil humeur
Hem achter balen hooi wil sleuren
Voor GIF's en JPEG's, liefst in kleur?

De manen glimmen van het zweet
Want Sint houdt reeds zijn wortel klaar
Het licht valt door een smalle reet
Was hij des Kerstmans rendier maar!

Doch Sint passeert de paardenstal
De schimmel zucht eens opgelucht
Klaas loopt door naar de Pietenhal
Dat hoort hij aan't buurgerucht

Hij kan zijn meelij niet verdringen
Wat volgen gaat is net zo wreed
De Pieten moeten liedjes zingen
En daarna volgt het echte leed

Hij luistert toch, 't is onbewust
Hij hoort het eig'lijk liever niet
De stem van Sint doorbreekt de rust
"Wie toont mij eens zijn zwarte piet?"

Ben C. O. Grimm in 1997:

Daar zit de Sint, hij boent zich schoon
Met harde borstel, zachte zeep
In zijn gedacht' klinkt nog de hoon
Zijn bil doet zeer nog van de zweep

Hoe vrolijk was hij, uren t'rug
Bij't binnenrijden van de straat
Zijn Pieten voor hem uit, zo vlug
De kind'ren juichend, zonder haat

Het zingen was nog net zo vals
Als al die keren in 't verlee
De schimmel poepte nog eens mals
En oogde daarna weer tevree

De Sint keek rond en knikte mild
Al denkend 'Dit vergaat echt nooit'
De kinderhandjes graaiden wild
Naar pepernoten rondgestrooid

Maar door't gezang en wild geraas
Ontwaarde Sint een valser noot
Hij bukte tijdig, als een haas
Voor'n kiezelsteen, geweldig groot

Hij hoorde naast zich glasgeklater
Een winkelruit zeeg snel ineen
De kind'ren staakten het gesnater
En renden in paniek dooreen

Daar aan de rand van't feestgewoel
Bevond zich d'oorzaak van't geweld
De Sint doorjoeg een droef gevoel:
'Ach Heer, mijn dagen zijn geteld'

De vingers priemden in de lucht
De leuzen vlogen langs hem heen
Zijn Pieten sloegen op de vlucht
Het fluiten ging door merg en been

'Waar gaat het om?' vroeg hij zich af
Maar lang onzeker bleef hij niet
door'n megafoon die uitleg gaf
in klare taal zoals u ziet:

'Ga weg, racist! Verlaat de stad!
Wij zijn van't Piet-Bevrijdingsfront!
Jij slavendrijver! Vuile rat!
Pak aan! Een zweepslag op je kont!'

En voor de goede Sint 't wist
Had hij een fikse striem te pakken
Hij zon paniek'rig op een list
De schimmel moest van schrik weer kakken

Het gaf de demonstranten tijd
Om pek en veren aan te plakken
De Pieten leverden flink strijd
Maar't volk kreeg hen al gauw te pakken

De schimmel koos voor een galop
En bracht de Sint in veiligheid
Waardoor hij, even verderop
Getuige was van't volks beleid

Met schuurspons en een lading Vim
Werd Zwarte Piet al gauw weer blank
Wat eerst nog Pedro was, werd Wim
Wie eerst nog sprong, liep nu plots mank

Nu zit hij daar, in't lauwe sop
Zijn ijz'ren wil is nu van leem
En plots steekt de gedachte op:
't Is een millenniumprobleem'.

32.
Kliekjes

"Sleur en pleur" hadden we al. Toon Pels bedacht een nieuwe variant op "drag and drop":
Pak en kwak

Feico Nater met een koosnaampje voor het beroemde woordenboek:
De Vandaal

Frans Boone met een nieuwe betekenis:
Migrant = iemand die aan migraine lijdt

Egbert Lenderink:
Drumcomputers met ramgeheugen

 
Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5