MIRACLE - RONDLEIDING - 2 (12) VORIGE  |  VOLGENDE 
 

     "HET IS NAAR ons gevoel een verheugend feit, dat een zo grote industrie als de Kon. Shell de research zo hoog aan slaat, dat zij er de enorme kosten voor een dergelijk apparaat voor over heeft."
- Nieuwe Rotterdamse Courant